2014

2014
                

Znak sprzeciwu, nr 39 (213) 2014, 19 VI 2014

 

br. Zbigniew Karpowicz OSPPE- Prześladowanie centralnie
sterowane

br. Michał Księżak OSPPE – Jak być…?

br. Gabriel Maria Turoń OSPPE – Krzyż odrzucony

br. Adam Kacała  OSPPE - Kręgosłup

br. Łukasz Żegota OSPPE - Wybór

br. Savio Folcholc OSPPE – 3 X NIE

br. Patrick Maria Rużman OSPPE – W kontrze

bp Stanisław Dziuba OSPPE – Paulińskie misje w RPA (wywiad,
rozmawia br. Tymoteusz Tarnacki OSPPE)

br. Tymoteusz Tarnacki OSPPE , br. Michał Księżak OSPPE ,
Przesłanie nadziei. Sprawozdanie z „Festiwalu Nadziei”, Warszawa
14 – 15 czerwca 2014

br. Gabriel Maria Turoń OSPPE – kronika