DISSERTATIONES PAULINORUM

DISSERTATIONES
PAULINORUM

Periodyk (rocznik)

Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów

KRAKÓW − SKAŁKA
1988 - 

REDAGUJE ZESPÓŁ PROFESORÓW WSD

Założyciel i redaktor naczelny
o. Jan Mazur OSPPE

Z-ca redaktora naczelnego
o. Bazyli Remigiusz Degórski OSPPE

Zgodnie z uchwałą Kapituły Generalnej z 2002 r.
rocznik wydaje się pod opieką rektora WSD – o. Mariusza Tabulskiego OSPPE
przy wsparciu Kurii Generalnej Zakonu Paulinów 

Cum auctoritatis Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae permissione

ADRES REDAKCJI

Klasztor i WSD Paulinów, ul. Skałeczna 15-16, PL 31-065 Kraków
Tel. (12) 619-09-00(16); E-mail: jm.osppe@wp.pl

ISSN 1230-2910

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

Tom I - 1988

Ton II - 1989

Tom III - 1990

Tom IV/1 - 1991

Tom IV/2 - 1991

Tom V - 1992

Tom VI - 1993

Tom VII - 1994

Tom VIII - 1995

Tom IX - 1996

Tom X - 1997

Tom XI - 2002

Tom XII - 2003

Tom XIII - 2004

Tom XIV - 2005

Tom XV - 2006

Tom XVI - 2007

Tom XVII - 2008

Tom XVIII 2009

Tom XIX - 2010

Tom XX - 2011

Tom XXI - 2012

Tom XXII - 2013

Tom XXIII - 2014

Tom XXIV - 2015

Tom XXV - 2016

Tom XXVI - 2017

Tom XXVII - 2018

Tom XXVIII - 2019

Tom XXIX - 2020

Tom XXX - 2021