DISSERTATIONES PAULINORUM

DISSERTATIONES
PAULINORUM

Periodyk (rocznik)

Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów

KRAKÓW − SKAŁKA
1988 - 

REDAGUJE ZESPÓŁ PROFESORÓW WSD

Założyciel i redaktor naczelny
o. Jan Mazur OSPPE

Z-ca redaktora naczelnego
o. Bazyli Remigiusz Degórski OSPPE

Sekretarz
o. Marek Tomczyk OSPPE

Zgodnie z uchwałą Kapituły Generalnej z 2002 r.
rocznik wydaje się pod opieką rektora WSD
przy wsparciu Kurii Generalnej Zakonu Paulinów

Aktualny rektor WSD
o. Mariusz Tabulski OSPPE

Cum auctoritatis Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae permissione

ADRES REDAKCJI

Klasztor i WSD Paulinów, ul. Skałeczna 15-16, PL 31-065 Kraków
Tel. (12) 619-09-00(16); E-mail: jm.osppe@wp.pl

ISSN 1230-2910

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

Tom I - 1988

Ton II - 1989

Tom III - 1990

Tom IV/1 - 1991

Tom IV/2 - 1991

Tom V - 1992

Tom VI - 1993

Tom VII - 1994

Tom VIII - 1995

Tom IX - 1996

Tom X - 1997

Tom XI - 2002

Tom XII - 2003

Tom XIII - 2004

Tom XIV - 2005

Tom XV - 2006

Tom XVI - 2007

Tom XVII - 2008

Tom XVIII 2009

Tom XIX - 2010

Tom XX - 2011

Tom XXI - 2012

Tom XXII - 2013

Tom XXIII - 2014

Tom XXIV - 2015

Tom XXV - 2016

Tom XXVI - 2017

Tom XXVII - 2018

Tom XXVIII - 2019

Tom XXIX - 2020

Tom XXX - 2021

Tom XXXI - 2022

Tom XXXII/1 - 2023