DISSERTATIONES PAULINORUM

 

DISSERTATIONES
PAULINORUM

Periodyk (rocznik)

Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów

KRAKÓW − SKAŁKA
1988 -

 

REDAGUJE ZESPÓŁ PROFESORÓW WSD

 

RADA NAUKOWA

(Stan z dnia 15 września 2023 r.)

o. prof. dr hab. Bazyli Remigiusz Degórski - przewodniczący

o. dr hab. Michał Legan

o. dr hab. Rafał Kazimierz Wilk

o. dr hab. Henryk Ćmiel

o. dr Casimir Zielinski (Australia)

o. dr Roman Łaba (Ukraina)

 

KOLEGIUM REDAKCYJNE

(Stan z dnia 15 września 2023 r.)

o. Jan Mazur - założyciel i redaktor naczelny

o. Marek Tomczyk - sekretarz

o. Krzysztof Wendlik

o. Grzegorz Zakrzewski

o. Łukasz Filipiuk

 

Zgodnie z uchwałą Kapituły Generalnej z 2002 r.

rocznik wydaje się pod opieką rektora WSD

przy wsparciu Kurii Generalnej Zakonu Paulinów

 

AKTUALNY OPIEKUN

o. Mariusz Tabulski - rektor WSD Zakonu Paulinów

 

Cum auctoritatis Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae permissione

 

 

ADRES REDAKCJI

Klasztor i WSD Paulinów, ul. Skałeczna 15-16, PL 31-065 Kraków

Tel. (12) 619-09-00(16); E-mail: jm.osppe@wp.pl

 

WYDAWCA

Wydawnictwo PLATAN - ul. Bielańska 30, 32-060 Kryspinów k. Krakowa

http://www.wydawnictwo.platan.prv.pl/

 

ISSN 1230-2910

 

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

Tom I - 1988

Tom II - 1989

Tom III - 1990

Tom IV/1 - 1991

Tom IV/2 - 1991

Tom V - 1992

Tom VI - 1993

Tom VII - 1994

Tom VIII - 1995

Tom IX - 1996

Tom X - 1997

Tom XI - 2002

Tom XII - 2003

Tom XIII - 2004

Tom XIV - 2005

Tom XV - 2006

Tom XVI - 2007

Tom XVII - 2008

Tom XVIII 2009

Tom XIX - 2010

Tom XX - 2011

Tom XXI - 2012

Tom XXII - 2013

Tom XXIII - 2014

Tom XXIV - 2015

Tom XXV - 2016

Tom XXVI - 2017

Tom XXVII - 2018

Tom XXVIII - 2019

Tom XXIX - 2020

Tom XXX - 2021

Tom XXXI - 2022

Tom XXXII/1 - 2023

Tom XXXII/2 - 2023