Alumni

Alumni

       "Przedmioty filozoficzne niech tak będą wykładane, aby doprowadziły alumnów przede wszystkim do zdobycia gruntownego i spójnego poznania człowieka, świata i Boga, a przy tym dały im udział w wiecznie żywym dziedzictwie filozoficznym; niech zostaną uwzględnione również badania filozoficzne nowszych czasów, zwłaszcza te, które na ich naród wywierają silny wpływ, a także najnowszy rozwój nauk ścisłych - tak, aby alumni znając dobrze cechy obecnych czasów, byli właściwie przygotowani do rozmowy ze współczesnymi sobie ludźmi."

(Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej "OPTATAM TOTIUS", nr 15)

        "Przedmioty teologiczne niech tak będą wykładana w świetle wiary i pod kierownictwem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, aby alumni w należyty sposób czerpali naukę katolicką z boskiego Objawienia, głęboko w nią wnikali i czynili pokarmem własnego życia duchowego, w posłudze kapłańskiej zaś, by byli zdolni ją głosić, wyjaśniać i zachowywać.

       Ze szczególnym staraniem należy przysposabiać alumnów do studiowania Pisma świętego, które powinno być jakby duszą całej teologii, po odpowiednim wprowadzeniu niech dokładnie zapoznają się z metodą egzegezy, wyraźnie zobaczą najważniejsze zagadnienia Objawienia Bożego, a w codziennym czytaniu i rozważania świętych ksiąg niech znajdują zachętę i pokarm życia duchowego."

(Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej "OPTATAM TOTIUS", nr 15)

W naszym seminarium studia teologiczne podejmuje 46 alumnów na VI rocznikach. 

Przedmioty filozoficzne wykładana są głównie na pierwszych dwóch latach, zaś od trzeciego roku pogłębiane jest studium teologiczne.

Rok VI

br. dk. Paweł Sidun

br. dk. Jakub Napierała

br. dk. Jeremy Santoso

br. dk. Maciej Atras

br. dk. Karol Bilicz

br. dk. Juraj Tirpák

br. dk. Zbigniew Karpowicz

Rok V

br. Adam Turczak-Linsztet

br. Karol Sudoł

br. Piotr Pasierski

br. Janusz Brzózka

br. Łukasz Filipiuk

Rok IV

br. Marcin Osmulski

br. Paweł Jaskot

br. Wawrzyniec Głogowski

br. Jure Josipović

br. Filip Kaźmierczak

br. Danijel Čović

Rok III

br. Paweł Gliniak

br. Przemysław Pelikan

br. Tadeusz Iwaszczyszyn

br. Ludwik Maria Madunić

br. Sergiusz Kaluta

                 

Rok II

br. Mateusz Wysocki

br. Marcin Śpiewak

br. Sylwester Guss

br. Mateusz Pal

br. Stanisław Cholewa

br. Patryk Mazgaj

br. Vladimir Bartko

br. Kamil Chyrzyński

br. Bernard Palka

br. Vinco Vuković

Rok I

br. Jean Mangue

br. Abraham Kitu Mbali

br. Hyacinth Kwain Ngeh

br. Augustin Nomo Belinga

br. Artur Karolik

br. Maciej Kalata

br. Kacper Borkowski

br. Adam Kopiński

br. Maksymilian Ogar

br. Piotr Duczmal

br. Leopold Bodetić

br. Dino Okičić

br. Protas Nzimande