Alumni

Alumni

       "Przedmioty filozoficzne niech tak będą wykładane, aby doprowadziły alumnów przede wszystkim do zdobycia gruntownego i spójnego poznania człowieka, świata i Boga, a przy tym dały im udział w wiecznie żywym dziedzictwie filozoficznym; niech zostaną uwzględnione również badania filozoficzne nowszych czasów, zwłaszcza te, które na ich naród wywierają silny wpływ, a także najnowszy rozwój nauk ścisłych - tak, aby alumni znając dobrze cechy obecnych czasów, byli właściwie przygotowani do rozmowy ze współczesnymi sobie ludźmi."

(Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej "OPTATAM TOTIUS", nr 15)

        "Przedmioty teologiczne niech tak będą wykładana w świetle wiary i pod kierownictwem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, aby alumni w należyty sposób czerpali naukę katolicką z boskiego Objawienia, głęboko w nią wnikali i czynili pokarmem własnego życia duchowego, w posłudze kapłańskiej zaś, by byli zdolni ją głosić, wyjaśniać i zachowywać.

       Ze szczególnym staraniem należy przysposabiać alumnów do studiowania Pisma świętego, które powinno być jakby duszą całej teologii, po odpowiednim wprowadzeniu niech dokładnie zapoznają się z metodą egzegezy, wyraźnie zobaczą najważniejsze zagadnienia Objawienia Bożego, a w codziennym czytaniu i rozważania świętych ksiąg niech znajdują zachętę i pokarm życia duchowego."

(Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej "OPTATAM TOTIUS", nr 15)

W naszym seminarium studia teologiczne podejmuje 39 alumnów na VI rocznikach. 

Przedmioty filozoficzne wykładana są głównie na pierwszych dwóch latach, zaś od trzeciego roku pogłębiane jest studium teologiczne.

Rok VI

br. Abraham Kitu Mbali

br. Hyacinth Kwain Ngeh

br. Augustyn Nomo Belinga

br. Kacper Borkowski

br. Wojciech Kopiński

br. Maksymilian Ogar

br. Leopold Bodetić

br. Protas Nzimande

Rok V

br. Marcin Chlebosz

br. Paweł Słoniec

br. Dawid Cichoń

br. Korneliusz Wasylyk

br. Jakub Krawiec

br. Artur Karolik

Rok IV

br. Julius Mary Penn Teneng

br. Włodzimierz Łopuch

br. Mateusz Konkol

br. Waldemar Kułaga

br. Szymon Banach

br. Lukáš Bičej

Rok III

br. Piotr Ciężki

br. Rafał Porzeziński

br. Krzysztof Włodkowski

Rok II

br. Wojciech Kojm

br. Damian Kamiński

br. Jakub Sochacki

br. Adam Szymoniak

br. Jan Behur

Rok I

br. Paweł Jurczak