Redakcja

Redakcja

Nasza redakcja zajumuje się wydawaniem seminaryjnego periodyku "Vox Eremi". Przeciętnie w ciągu roku ukazują się dwa numery. Na jego łamach wypowiadają się zarówno alumni WSD Zakonu Paulinów, jak i pozostali nasi współbracia oraz przyjaciele. Każde wydanie zawiera kronikę - zbiór wydarzeń z życia seminarium.

Kolejnym naszym dziełem jest prowadzenie strony internetowej www.seminarium.paulini.pl. Dzięki niej każdy może poznać lepiej życie i duchowość wspólnoty, śledzić bieżące wydarzenia oraz przeglądać galerie foto i video.

Zajumjemy się tworzeniem filmów. Dzieła te dotyczą m.in. liturgii, duchowości, historii zakonu, codziennego życia, a także tematyki powołaniowej dla wszystkich, którzy rozeznają swoją drogę życia. Nagrywamy również cotygodniowe komentarze do niedzielnej liturgii słowa.