Wykładowcy

Wykładowcy

       "Jak najstaranniej należy dokonywać wyboru wychowawców i profesorów(...). Profesorowie winni pełnić obowiązki sobie powierzone z całym oddaniem. Odpowiedzialni są nie tylko za formację intelektualną, ale i moralną alumnów przez odpowiedni sposób przekazywania wiedzy, przez świadectwo życia oraz rodzinną jednośc miedzy sobą i z alumnami pod kierunkiem rektora. Niech też wszyscy starają się utrzymać jednolity kierunek wychowania.(...)"

(Konstytucje Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, artykuł 91)

Obecnie w naszym Seminarium zajęcia prowadzi 37. wykładowców:

o. dr hab. Rafał Wilk OSPPE – Wstęp do filozofii, Teoria poznania;

o. dr Michał Handzel OSPPE – Historia filozofii;

ks. dr Wojciech Paluchowski CM – Etyka;

ks. prof.dr hab. Krzysztof Kościelniak - Religiologia; 

ks. dr Andrzej Nowobilski - Historia sztuki;

o. dr Mariusz Tabulski OSPPE – Pedagogika z dydaktyką;

o. dr Grzegorz Prus OSPPE – Historia Kościoła, Duchowość paulińska;

o. mgr Marek Nowacki OSPPE – Liturgika (ćwiczenia);

dr hab. Marek Miśkowicz – Muzyka kościelna;

ks. dr Wiesław Alicki – Egzegeza Nowego Testamentu, Teologia biblijna;

o. dr Jarosław Łuniewski OSPPE – Egzegeza Starego Testamentu;

o. dr Paweł Klimczak OP - Teologia dogmatyczna - Protologia; 

o. dr Dominik Jurczak OP - Teologia dogmatyczna - Sakramentologia;

o. dr Krzysztof Wendlik OSPPE - Teologia dogmatyczna;

o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE - Teologia fundamentalna;

o. dr Marek Piotr Chojnacki OCist – Teologia fundamentalna(ćwiczenia);

o. dr Krzysztof Wendlik OSPPE – Teologia dogmatyczna;

o. dr Michał Lukoszek OSPPE – Teologia dogmatyczna;

o. dr Jerzy Kielech OSPPE – Teologia moralna fundamentalna, Spowiednictwo;

o. dr hab. Henryk Ćmiel OSPPE - Teologia moralna;

o. dr Grzegorz Zakrzewski OSPPE – Teologia małżeństwa i rodziny; 

o. dr Krzysztof Ościłowski OSPPE – Patrologia, Język łaciński;

ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński – Katolicka Nauka Społeczna;

o. prof. dr hab. Jan Mazur OSPPE – Katolicka Nauka Społeczna;

o. dr Piotr Oleś OSPPE – Teologia duchowości;

ks. dr hab. Szymon Fedorowicz – Liturgika;

ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski – Teologia pastoralna;

ks. dr hab. Witold Ostafiński – Homiletyka;

o. dr Tomasz Góralczyk OSPPE – Katechetyka, Praktyki katechetyczne;

o. dr Arnold Chrapkowski OSPPE – Prawo kanoniczne;

ks. dr Andrzej Sosnowski – Prawo kanoniczne;

o. dr Marek Tomczyk OSPPE - Psychologia pastoralna;

mgr Agnieszka Caba – Język łaciński;

mgr Ewa Piskorz – Fonetyka pastoralna, Język polski, Język angielski;

mgr Marta Schwarz-Gaczoł – Język niemiecki;

mgr Romana Brud – Język włoski;

mgr Maria Majewska – Język francuski;