Wykładowcy

Wykładowcy

       "Jak najstaranniej należy dokonywać wyboru wychowawców i profesorów(...). Profesorowie winni pełnić obowiązki sobie powierzone z całym oddaniem. Odpowiedzialni są nie tylko za formację intelektualną, ale i moralną alumnów przez odpowiedni sposób przekazywania wiedzy, przez świadectwo życia oraz rodzinną jednośc miedzy sobą i z alumnami pod kierunkiem rektora. Niech też wszyscy starają się utrzymać jednolity kierunek wychowania.(...)"

(Konstytucje Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, artykuł 91)

Obecnie w naszym Seminarium zajęcia prowadzi 32. wykładowców:

o. dr Rafał Wilk OSPPE – Wstęp do filozofii, Antropologia;

o. dr Michał Handzel OSPPE – Historia filozofii, Metafizyka;

ks. dr Wojciech Paluchowski CM – Metodologia;

o. dr Mateusz Hinc OFMCap – Psychologia ogólna;

o. dr Grzegorz Prus OSPPE – Historia Kościoła, Duchowość paulińska;

o. mgr Marek Nowacki OSPPE – Liturgika (ćwiczenia);

dr hab. Marek Miśkowicz – Muzyka kościelna;

ks. dr Wiesław Alicki – Egzegeza Nowego Testamentu;

o. dr Jarosław Łuniewski OSPPE – Egzegeza starego testamentu;

o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE - Teologia fundamentalna;

ks. dr heb. Damian Wąsek – Teologia fundamentalna(ćwiczenia);

o. dr Krzysztof Wendlik OSPPE – Teologia dogmatyczna;

o. dr Michał Lukoszek OSPPE – Teologia dogmatyczna;

o. dr Jerzy Kielech OSPPE – Teologia moralna fundamentalna, Spowiednictwo;

o. dr Grzegorz Zakrzewski OSPPE – Teologia małżeństwa i rodziny, Teologia moralna;

o. dr Krzysztof Ościłowski OSPPE – Patrologia, Język łaciński;

ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński – Katolicka Nauka Społeczna;

o. prof. dr hab. Jan Mazur OSPPE – Katolicka Nauka Społeczna;

o. dr Piotr Oleś OSPPE – Teologia duchowości;

ks. dr hab. Szymon Fedorowicz – Liturgika;

o. dr Bronisław Krąp OSPPE – Teologia biblijna, Historia i geografia biblijna, Introdukcja biblijna;

ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski – Teologia pastoralna;

ks. dr Witold Ostafiński – Homiletyka;

o. dr Tomasz Góralczyk OSPPE – Katechetyka, Praktyki katechetyczne;

o. dr Arnold Chrapkowski OSPPE – Prawo kanoniczne;

o. dr Marek Tomczyk OSPPE – Psychologia pastoralna;

ks. dr Andrzej Sosnowski – Prawo kanoniczne;

mgr Agnieszka Caba – Język łaciński;

mgr Ewa Piskorz – Fonetyka pastoralna, Język polski, Język angielski;

mgr Marta Schwarz-Gaczoł – Język niemiecki;

mgr Romana Brud – Język włoski;

mgr Maria Majewska – Język francuski;